Haragszol a nyúlra?

Vadászujság 1942Nem te vagy az első, egyesek jó szórakozásnak tartották durrogtatni rá, különösen húsvét után.

HIRDETMÉNY. Gyergyóremete község elöljárósága (Csík m.). 1429/1942. sz.

Gyergyóremete község elöljárósága a község egész területére a vadászati jogot kettő részletben 1942. évi június hó 30-án d. e. 9 órakor a községházánál nyilvános árverésen egymásután következő 10 évre bérbeadja, vagyis 1952. évi június hó 30-ig. I. rész az erdős terület, amely kitesz 6737 kataszlrális holdat és állandó jellegű vadjai: szarvas, őz, vaddisznó stb. Kikiáltási ára: 1800 P, azaz Egyezernyolcszáz pengő. II. rész a mezős terület, amely kitesz 13.571 katasztrális holdat,-állandó jellegű vadjai a nyúl. Kikiáltási ára: 200 P, Kettőszáz pengő. Bánatpénz- a kikiáltási árnak 10%-a, amely összeg készpénzben az árverés megkezdése előtt a községi pénztárnál leteendő. Írásbeli zárt ajánlatok a szóbeli árverés megkezdése előtt a községi elöljárósághoz adandók be. Az I. részen egy vadászlak van építve, 5 lakrésszel. Az árverési feltételek a községházánál a hivatalos órák alatt megtekinthetők.

Gyergyóremete, 1942 május hó 9. Községi elöljáróság.

Vadászujság, 1942 (2. évfolyam, 1-36. szám)1942-05-25 / 15. szám

Hasonló olvasnivaló