Tamási Ferenc dr.

tamasi ferencmk. alezredes, a hadtudomány doktora

(Gyergyóremete, 1932– )

A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem tanára, majd tanszékvezetője, nemzetközileg elismert katonai rádiótechnikai és radartechnikai szakértő.

Dokumentumok:

  • Kandidátusi értekezés: Az MN-ben rendszeresített (cm-es hullámhosszú) rádiólokátorok hatótávolságának növelése kis zajú RT-előerősítő alkalmazásával
  • Hadtudományi doktori értekezés: Földközeli légi célok irányított aknákkal való megsemmisítésének rendszertechnikai megoldása rádiólokátor technika alkalmazásával

Könyvek:

  • Bokor-Tolnai-Tamási-Varga: Rádióelektronikai harc, Zrínyi katonai kiadó, Budapest, 1982
  • Dr. Tamási Ferenc: Rádiólokátortechnika Zrínyi Katonai Kiadó-Műszaki Kiadó, 1968
  • Tamási Ferenc; Timár János: Rádiólokátor-technika. Budapest, Műszaki Könyvkiadó. 1970.
  • Dr. Tamási Ferenc, Szász Jenőné Dr. Tolnai Klára: Mesterséges holdak, Zrínyi Katonai Kiadó 1986

Hasonló olvasnivaló