Menyországba' csendítének...

A Kriza Társaság Kolozsvár on megjelent, 1998-es Évkönyvében (6. évkönyv) Takács György tett közzé egy érdekes tanulmányt „Menyországba' csendítének..." Hárompataki csángó imák címmel. Érdekessége, hogy a címadó ima, az adatközlő szerint, gyergyóremetei származású:

Menyországba' csendítének...

Menyországba' csendítének,
Az angyalok felgyülének,
Aranyos misét készítének.
Az én házam Szent Antal,
Négy szegibe' négy angyal,
Közepibe' szentótár,
Szentótár előtt Szent Antal,
Menny el, gonosz Sátán,
Ne kisérts ingemet,
Mert van nékem fejem, fejem,
Menny az Isten elejibe,
Megfelel képibe,
Angyal őröjz,
Mária serkents,
Nehéz álom meg ne nyomjon,
Gonosz töllem távol járjon,
Szentlélek Úristen szüvembe' lakojzék.

Pál Jánosné Bogdán Erzsébet sz. 1911. Románcsügés, 1996. november 6.

(Az édesapja kántor volt?) Az, az. S akkor mivel maradtunk mán ... én csak tíz éves vótam, egy legküssebb öcsém egy éves vót. Ötön maradtunk árván. Anyám vót gyergyai. ... (S ezt az imát kitől tanulta?) Azt én édesanyámtól, boldoguljon. Kicsi leánka vótam. ... Én minden este, én mikor, máccor ... me' végzek románul és, máccor nem mondom, máccor mondom minden este, még vótak ... vannak unokáim, még azokat és tanyitottam. ... (Az édesanyja leányneve mi volt?) Rózsa. ... Balázs Csíki Rózsa. ... Gyergyai volt. Gyergyai. ... Gyergyóremetei. Remetei. ... Édesapám vót, a Regátból vót. Módovai vót. ... Bogdány István. ... Vládniki. Odavaló vót ö. S osztá' eljött, elment ki Csíkba, s ott megházasodott, s osztág úgy elhányódtunk mind.

Hasonló olvasnivaló