Postahivatal Gyergyóremetén

Azt tudtam, hogy nagyapám egy ideig dolgozott a postahivatalnál, de hogy mióta van Remetének önálló postahivatala, az csak a napokban derült ki számomra.

Amikor Remetének is szinte lett vasútja...

... avagy miért nem nyílik a muskátli a lúdfarki bakterház ablakában

1892. december 24-én MOLNÁR József csíkszeredai országgyűlési képviselő előmunkálati engedélyt kér egy Szászrégen - Görgénysóakna - Görgényszentimre - Libánfalva - Kereszthegy (1134 m) - Gyergyóremete - Ditró - Gyergyószárhegy - Gyergyószentmiklós vasútvonal előmunkálatára. A minisztérium annak ellenére, hogy nehéz hegyi pályáról van szó, megadja az előmunkálati engedélyt.

Középkori romok?

Ioan Marian Țiplic, Organizarea defensivă a Transilvaniei în Evul Mediu: secolele X-XIV, Editura Militară, 2006cEgy érdekes adalékra akadtam a minap, idézném:

65. Remetea (u. Gyergyoremete, com. Remetea, jud. Harghita). La est de comună, pe o înălţime izolată s-au identificat urmele unui turn considerat de perioadă medievală 1583.

1848 Gyergyóremetén - Garda Dezső

Az alábbi írás a Korunk 1978 szeptemberi számában, a  757-761 oldalakon jelent meg, az ÉLŐ TÖRTÉNELEM rovatban

A 14. (egri) Gyalogezred bevonulása 1940 szeptemberében

A Vaterán böngészve akadtam rá ezekre a képekre. Annyit sikerült megtudnom, hogy a bevonuló katonák az Egri Dobó István 14. Gyalogezred kötelékében szolgáltak. Érdekel az ő kilétük is, de sokkal kíváncsibb lennék, valaki meg tudná-e mondani több, mint hetven év távlatából, a fogadók közül kik vannak a képeken?

Gyergyóremete egy 1769-1773-as térképen

Josephinische Landaufnahme_pg117.jpgNéha a véletlen is besegít... Egészen mást kerestem, amikor kezembe került a mellékelt térkép, Gyergyóremete általam ismert legrégebbi előfordulása egy osztrák katonai térképen.

A lelőhely:

Gyergyóremete egy 1576-os összeírásban

Az 1600-az évek előttről nagyon kevés olyan dokumentum maradt fenn eredeti állapotában, amelyben utalást, adatot találunk Gyergyóremetére vonatkozóan. Ezek egyike "Az 50 dénáros adót fizető székely főemberek összeírása Udvarhely-,Csík-, Gyergyó- és Kászonszéken" címen ismertté vált dokumentum. Ez Gyergyóremete első ismert okleveles említése.

Gyergyóremetei gyalog puskások (pixidarii) az 1619-es összeírásban

Az alábbi adatsort az "Egész Csik-, Gyergyó- és Kászon Székek 1619 esztendőbéli universalis Conscriptioja - Gyalogos puskások összeírása Csík-, Gyergyó- és Kászonszéken 1619-ben" című dokumentumban találtam. A dokumentum része a "Főnépek, lófők, darabantok, szabadosok, jobbágyok és zsellérek összeírása Kézdi-, Csík-, Gyergyó- és Kászonszéken" címen ismert dokumentumnak. A dokumentum Bethlen Gábor székely politikájában nagyon fontos helyet foglal el, az ezt megelőző adatgyüjtésre ez az adatsor tette fel a koronát.

Gyergyóremetei jobbágyok - 1616

Az alábbi adatok egy érdekes dokumentum-töredékből származnak, közismert címe "A jobbágysorba jutott csík-, gyergyó- és kászonszéki lófők  és gyalogok, illetve szabad székely örökségek jegyzéke". A dokumentum hátlapján lévő bejegyzés szerint: "Jobbagyok Registroma Csik, Gyergyó és Kászon Szekbe"

Katonai összeírás 1614-ből

1614. február 17–23. között született Maros-, Udvarhely-, Sepsi-, Kézdi-, Orbai-, valamint Csík- Gyergyó-Kászonszékbeli főnépek, lófők, gyalog puskások, szabadosok, jobbágyok, zsellérek és szolgák összeírása. Az 1614. évi Bethlen Gábor-féle lustra eredetijét magában foglaló kötetet Románia Országos Levéltárának kolozsvári Igazgatósága őrzi Udvarhelyszék Levéltára. Székely Láda. 56. sz. jelzet alatt.