Gyergyóremete egy 1576-os összeírásban

Az 1600-az évek előttről nagyon kevés olyan dokumentum maradt fenn eredeti állapotában, amelyben utalást, adatot találunk Gyergyóremetére vonatkozóan. Ezek egyike "Az 50 dénáros adót fizető székely főemberek összeírása Udvarhely-,Csík-, Gyergyó- és Kászonszéken" címen ismertté vált dokumentum. Ez Gyergyóremete első ismert okleveles említése.

Az összeírás eredetijét a Magyar Országos Levéltár F. 5. Cista Ii. fasc. 4. nr. 2. jelzete alatt őrzik. Eredetileg a gyulafehérvári káptalan levéltárából származik. Ennek a káptalan által 1769-ben kiadott átirata, a marosvásárhelyi királyi tábla 1772-diki hiteles átiratában meg van az Erdélyi Múzeum kézirattárában: Jos. Com. Kemény Codex Transumtorum. Tom. XIII.

A Remetére vonatkozó rész igen sommás, csak ennyit találunk:

Remethe 4
Jllustissimi principis fl. 4

Vagyis hogy 4 aranyforintot fizettek a "nagyságos fejedelem" nevében. Hogy ez mit jelent, ne tőlem kérdezzétek.

SzOklT-41.png
Eredetileg megjelent: Székely Oklevéltár IV. (új sorozat), Székely népesség-összeírások 1575-1627. 41. oldal
Bevezetéssel és jegyzetekkel közzéteszi Demény Lajos, lektorálta Imreh István.
Erdélyi Múzeum-Egyesület kiadása, Kolozsvár, 1997

Hasonló olvasnivaló