Gyergyóremetei lófők

A napokban számos forrásmunkában találtam információkat gyergyóremeteiek lófővé emeléséről. Nem volna praktikus egyenként közzétenni az információkat, így inkább öszeszedném az adatokat egyetlen cikkbe.

Bocskay István halála után Rákóczi Zsigmond választatott fejedelemmé, ki hogy a székelyeket megnyerje, Petki János indítványára rangemeléseket csinált. Ennek részeként 1607 július 22-én gyergyóremetei Máthé Miklóst lófősítette.

I. Rákóczi György 1632 augusztus 24-én remetei Nagy György és Lackó Ferencnek lófőséget adott.

II. Rákóczi György 1655 június 28-án a ploesti táborban remetei Bakos András és István, Balás István és János, Ferenc János, György Mihály, Ivacsó (valószínüleg elírás, inkább Ivácsony) Péter, László András és László, Nagy Ferenc és István, Székely István gyalogkatonákat emelte lófővé.

I. Lipót 1703 április 22-én az 5. liber regius 101. lapján 50/1703. szám alatt remetei Veres Mihály libertinus lófőséget kapott. U. о. a 104. lapon remetei Bakos András és József, András fiai, másik András, József és Sámuel kaptak lófőséget.

1834-ben az  országgyűléssel kapcsolatban Csíkszék Estei Ferdinánd főherceghez emlékiratot intézett, amelyhez a követeknek adott utasítást, a tisztújítási rendelkezést és a nemesi igazolványokra vonatkozó constitutiot csatolta. Ebbből többek között kiderül, hogy Gyergyó- remetei Laczkó György és Ferenc nemessége (lófősége) 1832-ben bizonyíttatott.

Hasonló olvasnivaló