Kecske-kő túra

A Görgényi-havasok egyik legszebb kilátást nyújtó csúcsára, a Fancsal kialudt vulkán kráterperemének egyik legmagasabb csúcsára, a Kecske-kő tetejére vezet e túra. Gyönyörű panorámák, a környék magashegyeinek szabályos lánca tárul szemünk elé a csúcsról. Vadregényes körtúránk után ellátogatunk Eszenyőbe, ahol igazi néprajzi értékek várnak: a híres eszenyői vízimalmok, ványolók, mosók. Lehetőség van fényképen megörökíteni a vízimolnárság, a kővágás, a kásatörés hagyományos technikáit.

Útvonal: autóbusszal: tábor – Gyergyószentmiklós – Gyergyóditró – Gyergyóremete – Eszenyő-patak menti erdészház. Gyalog: Eszenyő-patak menti erdészház (850 m) – Kecske-kő-patak torkolata – Kecske-kő-patak völgye – Kecske-kő-csúcs (1481 m) – Eszenyőpatak völgye – erdészház
Szintkülönbség: 631 méter
Távolság: autóbusszal 54 kilométer, gyalog 15 kilométer
Menetidő: 6-7 óra
Minősítés: könnyű túra

Túránkat Gyergyóremete után 7 km-rel, az Eszenyő-patak völgyéből kezdjük, ahová autóbusszal érkezünk a Gyergyói-medencét a Görgény völgyével összekötő megyei úton.

A piros háromszög jelzést követve, az újonnan felépült hétvégi házak közt gyalogolunk szinte egy kilométert a fent említett völgyben, elérve a Kecske-patak torkolatát. Tovább e patak völgyében folytatjuk túránkat a szekérutat követve. Többnyire irtásokon és nyílt terepen haladunk a mogyorófák által szegélyezett patak mentén, mindvégig szép kilátással a hátunk mögött levő Gyergyói medencére. A völgyfőt közelítve többször is a patak medrét keresztezi a már ösvénnyé szűkült út, majd bemenve az erdőbe itatóvályúkhoz érünk, ahol megpihenünk erőt meríteni a csúcs előtti utolsó meredek szakasz megtételéhez. Az itt már nehezebben kivehető ösvény először egy fiatal erdőt szel át, majd kivisz egy tisztásra, amelyet egy földút keresztez. Innen már ízelítőt kaphatunk a csúcs látványából, ugyanis kibontakozik előttünk a kelet felé található Gyergyói medence és az azt szegélyező hegyláncok. Negyedórányi mászás után máris a Kecske-kő meredek sziklapereméről élvezhetjük erőfeszítésünk jutalmát a Görgényi-havasok egyik legszebb látványt nyújtó csúcsáról.

Vízimalom Eszenyőn. A malomkerekek már csak ritkán őrölnek búzát, a kásatörő is múzeumi érték, viszont ma is nagy keletje van a ványolónak (Dezső László felvétele)
Vízimalom Eszenyőn. A malomkerekek már csak ritkán őrölnek búzát, a kásatörő is múzeumi érték,
viszont ma is nagy keletje van a ványolónak (Dezső László felvétele)

A piroklasztitumból (vulkán által kiszórt anyag) felépült Kecske-kő (1481 m) a Görgényi-havasok északi nagy kalderájának a része a Fancsal (1684 m) és az Öreghavas (1634 m) csúcsokkal együtt. Innen beláthatjuk a Görgényi-havasok nagy részét észak felé a már említett csúcsokkal. Dél felé a velünk szembe magasodó óriás, a Kereszt-hegy (1516 m), a Görgény völgyén túli hegység teteje a Mező-havas (1777 m), legtávolabb a Dél-Görgény kolosszusa, a Dél-hegy (1695 m) látható. Keletre, szinte 800 m-rel húzódik alattunk a Gyergyói-medence, mögötte a Gyergyóihavasokkal és a Hagymás-hegység csipkés gerincével az Öcsémtől a Vit-havasig. A legtávolabb impozánsan emelkedik a Csalhó mindezek fölé. Északkeleti irányban Maroshévíz és környéke látható a Kelemen-havasok magas régiójával.

Utunkat délnyugati irányba folytatva rövid ereszkedő után az Eszenyő-patak völgyébe érünk, egy nagyon jó állapotban levő földútra. Eszenyő a Gyergyóimedence egyik legeldugottabb, de talán legszebb tanyája. A huszadik század elején a Gyergyói-medencében működő közel száz vízimalom közül mára alig tíz maradt fenn, ennek fele pedig itt található. Hargita megye műemlékeinek 1992-ben kiadott hivatalos jegyzékében is műemléképületként tartanak nyilván néhány ilyen építményt.

Innen a völgyet követve rövidesen elérjük a már említett megyei utat, majd 6 km után zárjuk le e vadregényes körtúránkat a kiinduló pontunkként szolgáló erdészháznál.

Vulkán által kiszórt anyagból épült a Kecske-kő, a Görgényi-havasok északi nagy kalderájának a része (Laczkó-Szentmiklósi Árpád felvétele)

Vulkán által kiszórt anyagból épült a Kecske-kő, a Görgényi-havasok északi nagy kalderájának a része (Laczkó-Szentmiklósi Árpád felvétele)

Hasonló olvasnivaló