Gyergyóremete híres szülöttei

Bogdán Zsolt András: Laczkó Vass Róbert méltatása

 laczko vass robertSzeretik őt a színek, sokszínű, sokarcú szenvedélyes ember, tűzhordozó, akinek több hektárnyi lelke fölött seregélyek rajzanak, mindig más-más alakzatban

Borbély András: Migránsozás

székelyek vándoroltak Óromániába a jobbágyfelszabadítás után
Galați-ba Ploiești-be Konstanțára Brăilába Sinaiára Busteinbe Predealra
az 1900-as századfordulón Bukarestben több magyar élt
mint Marosvásárhelyen Sepsiszentgyörgyön és Csíkszeredában együttvéve
kukoricakapáláskor a nők
csépléskor kaszáláskor a férfiak mentek idénymunkára
a kisparaszti háziipar termékeit vitték
cselédnek adták oda fiaik lányaik
szekereken gyalog esetleg vonaton utaztak
s bár a kortársak „nagy nemzeti kárról” papolnak és a
„nemes faj devalválódásáról”

Elekes András

 Mit mondjak, nem meglepő, hogy remeteiek jönek szembe, akárhová megyek. Gyerekkoromban járta a vicc, hogy mi volt Neil Armstrong második mondata a Holdon (az elsőt, akkoriban még mindenki ismerte):
-Jó napot, Lina néni!
Ugyanis Vince Lina ott gombászgatott, ahhol leszállt a SAS.

Na de vannak még egzotikus helyek itt a földön is. Az egyik ilyen hely a csíksomlyói búcsú egyik fontos kelléke, a Labarum. Kevesen tudják, hogy ennek belsejében egy névsor van, ahol fel vannak sorolva a Labarum egykori hordozói. A labarum belsejét az egymást keresztező vaspántok egy felső és egy alsó sorra, s mindkettőt nyolc mezőre osztják. A nyolc felsõ mezőben tizenöt nevet írtak fel, a nyolc alsóban pedig huszonhármat (egy huszonnegyedik alig látható, és lehet, hogy nem is külön név). Egy-egy név van két mezőben, két-két név nyolcban, három név négyben és öt név egyben. Harminchét név származik az 1873 és 1949 közötti 77 évből, és egy monogram 1959-bõl. Petres Rezső kétszer van felírva, tehát a név szerint ismertek összes száma 36. Ezek közöl az egyik gyergyóremetei.

Kinevezés

A m. kir. pénzügyminiszter gyergyóremetei Balázs Jenő okleveles bányagyakornokot az állami szolgálatban véglegesítve, bányatisztjelöltté nevezte ki.

Csíki Lapok, 1904 november 18