Gyergyóremetével kapcsolatos érdekes információk a nagyvilágból.

Az 1892-es tűzvész

1892 május 29-én Gyergyóremete ismert történelmének legnagyobb tragédiáját szenvedte el, két kisgyerek játékából a falu nagyrészét elpusztító tűzvész kerekedett. Nem maradt más épen, mint a templom és pár ház az akkor még csak tanyavilágként létező Csutakfalván. A lángok elpusztították a Nyírszegi hidat, és átterjedtek Túlamarosra is, ott is letaroltak mindent. Az alábbiakban az eddig általam fellelt lehitelesebb beszámolót olvashatják.

Mennyi az annyi?

Mennyit keresett egy orvos anno? A szám megvan, kiderül az alábbi hírdetményből, de mennyit ért az a pénz akkor? Nehéz kérdés, de fogódzót is lehet találni.

Ugyanabban az évben Mélik István 2871 forint adót fizetett. Ugyanabból a lapszámból kiderül, hogy 10 köbméter lágy tüzifa (gondolom, fenyő) 15 korona, 100 cm. szélességű posztó női ruhákra 40 kr métere, ezer darab csíkszentkirályi tetőcserép 9 korona. De lássuk a hírdetményt!

Csíkmegye virilisei 1899

A megyei igazoló választmány e hó 19. és 20-iki ülésében állította össze az adóhivatalok kimutatásai alapján a törvényhatósági bizottság legtöbb adót fizetõ tagjainak 1899. évi névjegyzékét s határozta 15 napi közszemlére kitenni, melybe a következõ egyének vannak felvéve:

  • 1. Ifj. Mélik István Remete 2871 frt 50 kr,
  • ...
  • 8. Zakariás János Remete 466 frt 74 kr,
  • ...
  • 25. Dobribán János Remete 250 frt 56 kr,

Csíki Lapok, 1899 szeptember 28

 

Top 100, anno 1904

A legtöbb adót fizető törvényhatósági tagok névjegyzéke.

A vármegyei igazoló választmány folyó hó 3. és 4 iki ülésében állította össze a törvényhatósági bizottság 1904. évi legtöbb adót fizető tagjainak névjegyzékét az adóhivatalok által rendelkezésre bocsátott kimutatások alapján és az azokkal szemben tett igazoló felszólamlások figyelembe vételével.

Van új a nap alatt?

interpellacioRólunk, székelyekről azt tartják, — igy regéli a monda is, és történettudósok is vannak, a kik komolyan vitatják, s talán igaz is, — hogy Scythiából jöttünk, és a hunoknak maradékai vagyunk.