Gyergyóremetével kapcsolatos érdekes információk a nagyvilágból.

Tornai József: És hosszú gyászkocsik

Tornai József És hosszú gyászkocsik című ciklusában megemlélezik Gyergyóremete szülöttéről, Cseres Tiborról is. A versciklus legutóbb megjelent a Forrás szépirodalmi folyóíratban.

Rovásírásos kövek a templomkertben

Ha rovásírás és Gyergyó, mindenki, aki a témában járatos elsősorban a Tászok tetői rovásírásos jelekre, rovásírásos kövekre gondol. Keveseknek jut eszébe, hogy közelebb is lehet keresni ilyesmit, például a plébániatemplom kertjében...

Szent Lénárd

Lénárd, Leonárd, Szt (†Nobiliacum, Gallia, 6. század közepe, november 6.): remete. - 11. századi legendája szerint családja barátságban volt Klodvig királyal, aki Lénárd keresztapja. Katonának szánták, de Lénárd inkább Szent Remig reimsi pápa tanítványa lett, aki megkapta a királytól a kiváltságot, hogy szabadon engedik a rabokat, akiket meglátogat. E kiváltságot Lénárd is megkapta, és sok foglyot kiszabadított.

Horváth István halhatatlan verssora

Kevesen tudják, attól még tény, hogy Horváth István (1908. október 9 – 1977. január 5.) többször megfordult Gyergyóremetén, az egyik legszebb verssora is itt született.

ozek.png
Horváth István: Ütközők között: válogatott versek, Magvető, 1983, 255. oldal

Szociológiai adattöredék 1980-ból

Sokszor egészen váratlanul jut az ember a magamféle amatőrködés közben érdekes adathoz. Íme mit ír - felháborodásában - egy tudós budapesti szociológus professzor 1980-ban az akkortájt nálunk készült felmérések kapcsán:

Mert például, hogy Gyergyóremete 2521 házában 560 rádió és 399 TV van, az önmagában semmit se mond időbeli, vagy térbeli összehasonlítások nélkül.

Neki lehet nem mondott semmit. De nekünk egy érdekes, értékes adat.

radiotv.png

Eredeti lelőhely: Szociológia By Magyar Tudomanyos Akadémia, Budapest Szociológial Bizottság, 1980, 298-as oldal