Gyergyóremetével kapcsolatos érdekes információk a nagyvilágból.

Községi bizonyítvány

bizonyitvanyAlálírt községi elöljáróság hivatalosan bizonyítja, hogy Gyergyóremete nagyközség 30 ezer holdas határának általános tagosítását és arányosítását Csányi Gusztáv, jelenleg Ditróban lakó birtokrendező mérnök úr elejétől végig, mint alvállalkozó végezte azt általános megelégedésre, pontosan befejezte. Gyergyóremete község telekkönyvei páratlan zavaros állapotban vannak olyannyira, hogy az ingatlanok 50—60 százaléka telekkönyvileg nem annak a nevén állanak a ki azt régi időktől fogva, jogosan és háborútlanul birtokolja; mindemellett Csányi Gusztáv birtokrendező mérnök úr határtalan szorgalmának, lelkiismeretének és pontosságának köszönhetjük azt, hogy mindenki az új tagban, a régi összes birtokának megfelelő illetményt pontosan kapta ki. A miért is öt minden tagositandó községnek a legmelegebben ajánlhatjuk.

Községi elöljáróság.

Gyergyóremete, 1906. év január 20-án.

Nagy Imre, (P. H.)

Pál András, szolgabiró, bíró.


 in Ellenzék - Független politikai napilap, Cluj-Kolozsvár 1906. szeptember 14 / 208. szám

A Balás Jenő iskola névadó ünnepsége Gyergyóremetén

A fémkohászati szakosztály kecskeméti helyi szervezete - Dánfy László elnök irányításával - 1996. május 17-20. között kirándulást szervezett Székelyföldre.

Gyergyóremete népességi mutatói

Miközben Gyergyóalfalu vagy Szárhegy lakossága 1850-1992 között alig másfélszeresére emelkedett, addig Gyergyóremete község lakóinak száma megduplázódott - derül ki Varga E. Árpád Erdély etnikai és felekezeti statisztikája című, 1998-ban kiadott kötetének adataiból - bár Gyergyóremete lélekszámának növekedése sem volt töretlen.

Hangya szövetkezet alakult Gyergyóremetén

Gyergyóremete-Csutakfalván nagy lelkesedéssel alakították meg a Hangya Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezetét.

Menlevél egy virágcseréphez - Laczkó Vass Róbert

Laczkó Vass Róbert
Bűvölő
sokembernyi magasból


menlevél egy virágcseréphez


parány virágot
a világ tetejéró1
melléd ültetek


sziklarózsa-gyöngy
kelyhében kristálytiszta
harmatcsöpp remeg


hogy összemosson
könnyet és mosolyt miként
földet és eget


s növesszen ajkunk
szögletére gyönyörben
ékes íveket


Gyergyóremete, 2000.